Nápověda:Jak psát odkazy

Odkazy editovat

Základem při tvorbě struktury knihy jsou odkazy (linky). Vytvoření odkazu je velice prosté a intuitivní. Text, který bude zároveň názvem budoucí knihy (kapitoly, aj.) uzavřete do zdvojené hranaté závorky:

Tohle je odkaz na knihu o [[DjVu]]
Výsledný efekt...
Tohle je odkaz na knihu o DjVu

Existuje-li cíl odkazu, pak se při interpretaci kódu zobrazí odkaz modře.

Pokud cíl odkazu neexistuje, tak se zobrazí odkaz červeně. Po kliknutí na takový odkaz, se vám otevře editační prostředí pro zadání textu, čímž založíte novu knihy, kapitoly, článek, atp.

 

 • Odkazy ve stránce, které by odkazovaly samy na sebe, se zobrazí jako tučný text
 • Pozor na psaní malých a velkých písmen. Pouze u prvního znaku názvu kapitoly, nebo podkapitoly nezáleží na psaní velkého či malého písmene.
 • Jako název je vždy interpretován poslední řetězec za dvojtečkou či lomítkem a to včetně mezer!
 • Při interpretaci odkazu se nahrazují mezery v názvu automaticky podtržítky. Je tedy jedno, jestli v odkazu zachováte mezery nebo místo nich použijete podtržítka

Přejmenování odkazu editovat

Pokud potřebujete použít v textu místo skutečného názvu odkazované kapitoly objevit jiný řetězec (synonymum názvu článku, nebo jeho jiný slovesný tvar), pak za název cílové kapitoly v odkazu stačí doplnit svislítko a za něj text, který má být zobrazen

[[DjVu/Nástroje pro práci s DjVu/Editory DjVu dokumentů|Nástroje k editaci DjVu dokumentů]]
Výsledný efekt...
Nástroje k editaci DjVu dokumentů

Použití kotvy editovat

Každý nadpis sekce ve stránce funguje zároveň jako kotva, na kterou lze odkazovat

[[Bash#Základní pojmy]] shellu
Výsledný efekt...
Bash#Základní pojmy shellu

Nechcete-li pak, aby z odkazu bylo zřejmé že odkazuje na kotvu, nebo pokud by kotva působila v textu rušivě, pak musíte použít přejmenování odkazu (viz výše)

Odkazy na knihy jiných jazykových mutací Wikibooks editovat

Se tvoří podobným způsobem jako normální odkazy, ovšem před vlastní název článku je třeba předřadit kód cílového jazyka oddělený od cílového názvu dvojtečkou.

Manuál pro [[:en:bash]] na anglické mutaci Wikiknih.
Výsledný efekt...
Manuál pro en:bash na anglické mutaci Wikiknih.

Aby kód jazyka nepůsobil rušivě, můžete buď odkaz přejmenovat, a nebo použít "trik" se svislítkem (viz výše uvedená poznámka)

Manuál pro [[:fr:bash|bash]] na francouzské mutaci Wikiknih.
Výsledný efekt...
Manuál pro bash na francouzské mutaci Wikiknih.

Odkazy na jiné projekty Wikimedia Foundation editovat

Ve svých knihách možná budete chtít odkazovat ani ne tak na jiné jazykové verze Wikiknih, jako spíš do české, nebo anglické Wikipedie. Opět je třeba použít parametr. V následujícím seznamu projektů Wikimedia Foundation je v závorkách uváděn parametr, kterým se určí jmenný prostor projektu, v němž se nalézá odkazovaný cíl.

 • wikipedia: - projekt nezávislé encyklopedie ( w )
 • wiktionary: - projekt nezávislého výkladového slovníku (wiktionary)
 • wikiquote: - projekt mnohojazyčného slovníku citátů (wikiquote)
 • wikisource: - projekt databáze volně šiřitelných elektronických verzí dokumentů, např. ústavy, deklarace, náboženské texty, atp. (wikisource)
 • meta: - Wikimedia Meta-Wiki, projekt zastřešující vývoj vlastní aplikace (meta)

Chcete-li tedy odkázat na heslo do některého z nich, musíte odkaz napsat následujícím způsobem:

Heslo [[w:en:bash]] v anglické Wikipedii.
Výsledný efekt...
Heslo w:en:bash v anglické Wikipedii.

Na kterou jazykovou mutaci projektu má odkaz směrovat se opět určujete jazykovým kódem. Viz seznam těchto kódů.


Tohle nějak nefunguje, viz příklad výše. Navíc ty samotné odkazy
[[:wikipedia:]]
apod. už samy odkazují na en verzi; je to v pořádku? —Pato Yapuq (diskuse) 2. 2. 2021, 01:25 (UTC)[odpovědět]

Odkazy na stránky mimo rámec Wiki editovat

Odkazy na URL adresy mimo rámec Wikiknih by měly být používány s maximálním rozmyslem. Pamatujte na to, že výsledkem má být tištěný manuál, takže by tyto odkazy měly být pokud možno vždy uváděny v samostatném bloku, nebo v poznámkách pod čarou, a to tak že vypsány v plném tvaru:

Testovací písek autora této nápovědy: http://support.dce.felk.cvut.cz/mediawiki/index.php/Hlavní_strana
Výsledný efekt...
Testovací písek autora této nápovědy: http://support.dce.felk.cvut.cz/mediawiki/index.php/Hlavní_strana

Pokud nechcete aby bylo URL na externí stránku interpretováno jako link (odkaz), uzavřete jej do tagu <nowiki> </nowiki>. Odkaz se rovněž nebude interpretovat, pokud..

 • je uzavřen do čistého tagu <pre> </pre>
 • je odsazen (takže jej parser chápe jako kdyby byl uzavřen do tagu <pre> </pre>)
 • nebo pokud je použitý uprostřed bloku <syntaxhighlight> </syntaxhighlight>, jako je tomu u příkladů uvedených zde

Pochopitelně by takto bylo možno odkazovat i sem, ale to není ani žádoucí, ani praktické.

Další možnosti odkazu na URL mimo rámec Wiki editovat

Jen pro úplnost uvádím dva jiné způsoby zápisu odkazu na stránku mimo rámec Wikiknih

Při prostém uzavření URL mezi hranaté závorky je interpretován odkaz podobně jako link na poznámku pod čarou

[http://support.dce.felk.cvut.cz/mediawiki/index.php/Osobní_webové_stránky]
Výsledný efekt...
[1]

A přidá-li se za URL nějaký text, jako klasický link

[http://support.dce.felk.cvut.cz/mediawiki/index.php/Osobní_webové_stránky Osobní webové stránky]
Výsledný efekt...
Osobní webové stránky

Povšimněte si, že na rozdíl od odkazů na stránky wiki se nepoužívá při odkazování na jiná URL zdvojená hranatá závorka, ale pouze jednoduchá.

Dávejte pozor na mezery!

U odkazů na stránky ve wiki na tom až tak nesejde, ale u URL odkazů nesmí být mezi hranatou závorkou a URL žádná mezera. Viz interpretace výše uvedených příkladů s mezerou před URL...

[ http://support.dce.felk.cvut.cz/mediawiki/index.php/Osobní_webové_stránky]
Výsledný efekt...
[ http://support.dce.felk.cvut.cz/mediawiki/index.php/Osobní_webové_stránky]
[ http://support.dce.felk.cvut.cz/mediawiki/index.php/Osobní_webové_stránky Osobní webové stránky]
Výsledný efekt...
[ http://support.dce.felk.cvut.cz/mediawiki/index.php/Osobní_webové_stránky Osobní webové stránky]