Wikiknihy:Co jsou Wikiknihy

Čím jsou Wikiknihy? editovat

Wikiknihy jsou sbírkou učebnic, příruček a výukových materiálů s otevřeným obsahem. Tj. takovým, který může kdokoliv dále svobodně doplňovat a upravovat, aniž by tím narušoval něčí autorská práva.

Projekt je založen na předpokladu, že jen takto lze dosáhnout toho, aby bylo dílo stále aktuální a morálně nezastaralo.

Co sem patří? editovat

Patří sem především materiály, které pracují s ověřitelnými informacemi, které lze použít jako manuály nebo příručky pro rozšíření znalostí a sebevzdělávání, ať již ve spojitosti s projekty Wikiverzity, nebo samostatně.

Knihy, které nemají vyloženě charakter manuálu či výukové příručky, sem nepatří. Stejně tak je považováno za nepřípustné i přehnané používání literárních prvků (alegorie či přirovnání coby výukový prostředek).

Komentované texty editovat

Přestože pravidla Wikiknih vylučují použití cizího textu v obsahu, existuje zde výjimka, a tou je komentovaný text. Komentovaný text je text, který slouží sám o sobě jako studijní materiál a je doplněn o studijní komentáře.

I u těchto textů však musí být vyhověno pravidlům licence. V našich podmínkách to znamená, že v případě citace musí být uvedeno, že jde o citaci, zmíněn autor citovaného díla a příslušný zdroj.

V případě, že jde o dokument, který může být volně šířen, je pak vhodnější jej umístit na Wikizdroje.

Čím Wikiknihy nejsou? editovat

Wikiknihy nejsou slovníkem editovat

Přestože tištěné slovníky a encyklopedie řadíme mezi knihy, v rámci projektů MediaWiki jsou pro ně určeny samostatné projekty Wikislovník a Wikipedie.

Wikiknihy není wiki pro soukromé použití editovat

Stránky na Wikiknihách nejsou prostorem pro osobní prezentaci. Jedinou výjimkou je osobní stránka každého přispěvatele, která je určena pro stručné informace od autora. Ty by však měly mít spojitost s jeho projekty v rámci Wikiknih.

Wikiknihy nejsou encyklopedií editovat

Podrobněji a více do hloubky zpracované téma ještě nutně netvoří knihu. Zdejší kniha nemá být sbírkou samostatných encyklopedických hesel. Jednotlivé kapitoly by měly spolu souviset a logicky na sebe navazovat.

Wikiknihy nejsou zpravodajským portálem ani diskuzním fórem editovat

Pro aktuality z domova i ze světa je určen projekt Wikizprávy. Diskuze u kapitol jsou určeny k věcným připomínkám, nikoliv k tlachání s přáteli či psaní komentářů, které nemají žádnou souvislost s obsahem knihy.

Wikiknihy nejsou literární sbírkou editovat

Zdejší knihy mají mít vzdělávací obsah a patří mezi učebnice. Slouží k získání konkrétních vědomostí a poznatků. Vlastní próza ani poezie sem nepatří. Wikiknihy také nejsou místem pro prezentaci vlastního výzkumu a neověřených teorií. A nemají tady co dělat ani testy a e-learningové materiály.

  • Pokud mají nějaké texty souvislost s obsahem konkrétní wikiknihy nebo Wikiknih obecněji a jsou volně šiřitelné a již někde zveřejněné, lze je umístit v rámci projektu Wikizdroje.
  • Pro účely e-learningu a prezentaci výzkumu lze použít projekt Wikiverzity.

Wikiknihy nejsou místem k šíření propagandy editovat

Jedním ze základních pravidel Wikiknih je nezaujatý úhel pohledu. Obsah má být korektní, tudíž se v něm pokud možno vyhněte subjektivním názorům. Reklama, ani ideová či politická propaganda zde nemají vůbec co pohledávat.

Wikiknihy nejsou internetové rozcestníky editovat

Externí odkazy mohou být pouze doplňkem obsahu, nikoliv obsahem samotným.

Wikiknihy nejsou kompiláty editovat

Veškeré texty projektu Wikiknihy musí být autorsky čisté. Text odjinud může být zapracován do obsahu pouze jako komentovaný text (viz výše).