Nápověda:Shrnutí editace

Když editujete článek na Wikiknihách, pod hlavním editovacím okénkem je malé pole s názvem "shrnutí editace".

Text tam napsaný může mít až 200 znaků. Objeví se kursivou na stránce poslední změny, v historii změn stránky a na seznamu sledovaných stránek těch uživatelů, kteří si zaškrtli sledování toho článku.

Políčko shrnutí editace vždy prosím vyplňte. Dokonce i příliš krátké nebo nevýstižné shrnutí editace je lepší než žádné.

Jestliže k článku přidáváte pouze něco málo, například jen jednu větu, můžete celý text tohoto dodatku zkopírovat do pole shrnutí editace, čímž uvedete maximum údajů s minimálním úsilím. Kromě shrnutí vlastní změny může políčko shrnutí editace sloužit také k vysvětlení změny. Berte v úvahu, že pokud není důvod změny zřejmý, je mnohem pravděpodobnější, že tato změna bude vrácena do původního stavu, zvláště pokud došlo k smazání nějakého textu. Pokud chcete vysvětlit změnu podrobněji, použijte "Diskusi" k článku.

Kromě toho, že shrnutí editace pomáhá odlišit drobnou změnu od podstatné, přesné shrnutí editace pomáhá ostatním v rozhodnutí, má-li smysl změnu překontrolovat. Vyplnění shrnutí editace často vyvolá zájem wikipedistů s odbornou znalostí v příslušné oblasti. U drobných změn je vhodné napsat například "úprava pravopisu".

Praktické zkratky pro políčko shrnutí editace

editovat
Zkratka Co to znamená
typo úprava typografické chyby (přehozené pořadí písmen, jako např. espernato)
pravopis úprava pravopisných chyb
odkaz přidání odkazů na jiné stránky
wikifikováno vytvoření odkazů / změna technického zápisu článku, zvláště u nových článků
formátování použití dohodnutého vzhledu (slohu) pro článek
#REDIRECT [[jiná strana]] přesměrování aktuální stránky na stránku [[jiná strana]]
[[jméno jiného článku]] přidán odkaz na [[jméno jiného článku]] (možná přidáno i trochu textu); toto je zvláště vhodné, vede-li odkaz na nový článek; upoutáte tak pozornost ostatních
(např.) eo: přidání odkazu na podobný článek v jinojazyčné Wikipedii (zde v esperantu)
vizte diskusi vysvětlení / diskuse upraveného článku je na [[diskusní stránce k článku]]
+ nebo - dodatky a odstranění zkráceny jako "+" a "-" (např. "+odkaz na oficiální internetovou stránku")

Shrnutí editace se objeví na stránce

editovat
  • Poslední změny
  • Historie (také se nazývá historie stránky)
  • Podobné změny
  • Příspěvky wikipedisty
  • Nejnovější články (zde je uvedeno datum vytvoření článku, kdo ho vytvořil a, poněkud zmatečně, shrnutí editace poslední změny, takže nejde nezbytně nutně o změnu provedenou zmíněným wikipedistou)