Nápověda:Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou lze ve Wikiknihách dělat díky rozšíření Cite, které přidává do standardní MediaWiki dva speciální tagy - <ref> a <references />.

Použití

editovat

Nejjednodušší způsob použití asi nejlépe objasní příklad..

Věta ke které se bude vztahovat první poznámka<ref>První poznámka pod čarou</ref>.
Slovo<ref>Druhá poznámka pod čarou</ref> v druhé větě ke kterému se bude vztahovat druhá z poznámek pod čarou

'''Poznámky:'''
<references />

Věta ke které se bude vztahovat první poznámka[1]. Slovo[2] v druhé větě ke kterému se bude vztahovat druhá z poznámek pod čarou

Poznámky:

 1. První poznámka pod čarou
 2. Druhá poznámka pod čarou

Následující upozornění je spíš než uživatelům Wikiknih určeno těm z vás, co provozujete wlastní wiki založené na MediaWiki s rozšířením Extension:Cite Zobrazí-li se vám výsledek předchozího příkladu ve vaší wiki podobně jako v následující ukázce interpretace předchozího ukázkového kódu, pak máte s největší pravděpodobností vypnuté automatické nahrazování prvního písmene. Systémové seznamy tak jsou neplatné a vám nezbývá než si vytvořit nové uživatelsky definované odrážek pro seznamy citací, jak se o tom píše níže v odstavci Možnosti uživatelských úprav u poznámek pod čarou.

Věta ke které se bude vztahovat první poznámka[<cite_link_label_group->]. Slovo[Chybná citace Došly definované značky pro skupinu „“. Zvyšte jejich počet ve zprávě [[MediaWiki:$2]].] v druhé větě ke kterému se bude vztahovat druhá z poznámek pod čarou

Poznámky:

 1. První poznámka pod čarou
 2. Druhá poznámka pod čarou

Kupř. výše uvedený problém napraví založení seznamu na stránce MediaWiki:Cite link label group-

Vícenásobné použití jedné poznámky

editovat

U textů, kde se odkazuje např. na určitou použitou literaturu může být použitá stejná poznámka pro více citovaných míst. V takovém případě je u takové poznámky třeba uvést parametr name s jedinečnou hodnotou. Viz příklad..

K této první větě se vztahuje první poznámka pod čarou<ref>První poznámka pod čarou</ref>.
U druhé věty<ref name='sdilena_poznamka'>Sdílená poznámka pod čarou</ref>
je použitá druhá poznámka pod čarou. Druhá poznámka<ref name='sdilena_poznamka' />
Parametr '''name''' je stejný jako u předchozí poznámky</ref> je použitá i v této třetí větě.
A ke čtvrté větě se vztahuje rovněž tato sdílená poznámka<ref name='sdilena_poznamka' /> 

'''Poznámky:'''
<references />

K této první větě se vztahuje první poznámka pod čarou[1]. U druhé věty[2] je použitá druhá poznámka pod čarou. Druhá poznámka[2] Parametr name je stejný jako u předchozí poznámky</ref> je použitá i v této třetí větě. A ke čtvrté větě se vztahuje rovněž tato sdílená poznámka[2]

Poznámky:

 1. První poznámka pod čarou
 2. 2,0 2,1 2,2 Sdílená poznámka pod čarou

Všimněte si, že v případě sdílené poznámky je akceptován pouze text u jejího prvního výskytu! Při opakovaném použití sdílené poznámky tedy stačí použít odkaz stejným způsobem, jako tomu bylo u čtvrté věty v demonstrovaném příkladu.

Jedinečné parametry name resp. group nesmí obsahovat pouze číslo! Vždy musí obsahovat alespoň jedno písmeno.

Vyčlenění poznámek pod čarou mimo obsah stránky

editovat

Spravovat poznámky pod čarou přímo v textu může být - zvláště u obsáhlejších textů dosti nepohodlné. V takovém případě je lepší vyčlenit tyto poznámky do samostatného bloku a do textu umisťovat pouze tagy <refs> s parametrem name. Vlastní obsah poznámek se pak uzavře do bloku zobrazovacího tagu <references>. Viz příklad..

K této první větě se vztahuje první poznámka pod čarou<ref name='pozn1' />.
U druhé věty<ref name='pozn2_sdilena' />
je použitá druhá poznámka pod čarou. Druhá poznámka<ref name='pozn2_sdilena' /> je použitá i v této třetí větě.
A ke čtvrté větě se vztahuje rovněž tato sdílená poznámka<ref name='pozn2_sdilena' /> 

'''Poznámky:'''

<references>
<ref name='pozn1'>První poznámka pod čarou</ref>
<ref name='pozn2_sdilena'>Sdílená poznámka pod čarou</ref>
</references>

K této první větě se vztahuje první poznámka pod čarou[1]. U druhé věty[2] je použitá druhá poznámka pod čarou. Druhá poznámka[3] je použitá i v této třetí větě. A ke čtvrté větě se vztahuje rovněž tato sdílená poznámka[4]

Poznámky:

 1. První poznámka pod čarou
 2. Druhá poznámka pod čarou
 3. Třetí poznámka pod čarou
 4. Čtvrtá

Zobrazování většího množství poznámek pod čarou

editovat

Generování poznámek do stránky zajišťuje tag <references />. Jednou z variant zobrazování většího množství poznámek pod čarou je u některých mutací MediaWiki šablona {{Reflists}}. Ta tento tag obsahuje a navíc přidává možnost parametrem nastavit do kolikati sloupců mají být zobrazené poznámky zalomeny.

Seskupení poznámek pod čarou

editovat

Jinou možností, jak zpřehlednit větší množství poznámek je využití parametru group u tagu <refs />. Poznámky, které jsou zařazených do stejné skupiny, pak lze zobrazovat odděleně, za předpokladu, že se uvede stejný identifikátor parametru group i u zobrazovacího tagu <references />. Viz následující příklad...

U této první věty je poznámka pod čarou<ref name='pozn' /> s jedinečným identifikátorem '''name''', která není zařazena do žádné skupiny, zatím co tato poznámka<ref group='primary' name='pozn' /> se stejným identifikátorem náleží do skupiny '''primary'''. Třetí poznámka<ref>Tato poznámka nemá nastavený žádný parametr '''group''' ani '''name''' a je vepsána přímo do textu</ref> není zařazena do žádné skupiny, je uvedná přímo v textu a nemá nastaven žádný identifikátor. Čtvrtá poznámka<ref group='primary' name='pozn1'/> patří rovněž do skupiny '''primary'''. A poslední, odkaz v textu<ref group='primary' name='pozn'/> odkazuje rovněž na poznámku s jedinečným identifikátorem '''pozn''' ve skupině '''primary'''.

Interpretovaný výsledek pak vypadá takto:
 
'''Poznámky:'''

Poznámky pouze ze skupiny '''primary'''

<references group='primary'> 
<ref name='pozn'>První poznámka ze skupiny '''primary'''</ref>
<ref name='pozn1'>Druhá poznámka ze skupiny '''primary'''</ref>
</references>

'''A všechny ostatní poznámky pod čarou, které nejsou zařazeny do nějaké skupiny'''

<references>
<ref name='pozn'>Poznámka která nepatří do žádné skupiny, a která má pouze jedinečný identifikátor '''name'''</ref>
</references>

U této první věty je poznámka pod čarou[1] s jedinečným identifikátorem name, která není zařazena do žádné skupiny, zatím co tato poznámka[primary 1] se stejným identifikátorem náleží do skupiny primary. Třetí poznámka[2] není zařazena do žádné skupiny, je uvedná přímo v textu a nemá nastaven žádný identifikátor. Čtvrtá poznámka[primary 2] patří rovněž do skupiny primary. A poslední, odkaz v textu[primary 1] odkazuje rovněž na poznámku s jedinečným identifikátorem pozn ve skupině primary.

Interpretovaný výsledek pak vypadá takto:

Poznámky:

Poznámky pouze ze skupiny primary

 1. 1,0 1,1 První poznámka ze skupiny primary
 2. Druhá poznámka ze skupiny primary

A všechny ostatní poznámky pod čarou, které nejsou zařazeny do nějaké skupiny

 1. Poznámka která nepatří do žádné skupiny, a která má pouze jedinečný identifikátor name
 2. Tato poznámka nemá nastavený žádný parametr group ani name a je vepsána přímo do textu

Ve Wikiknihách se zobrazí alternativní popisky pro poznámky ze skupiny tak, že se vezme název skupiny z parametru group a k němu se připojí pořadové číslo poznámky. Měly by však fungovat i uživatelsky vytvořené seznamy. Např. pro skupinu primary by to byl seznam na stránce MediaWiki:Cite link label group-primary

Seskupování poznámek pod čarou je vlastnost, která je v Mediawiki defaultně zapnuta, ovšem může být v vypnuta nastavením hodnoty proměnné $wgAllowCiteGroup na false.

Specifika poznámek pod čarou ve Wikiknihách

editovat
 1. Používejte vždy pouze jeden tag <references> na stránku (kapitolu) - Ačkoliv na jedné stránce Wikiknih lze použít tag <references> více než jedenkrát, při generování knihy se akceptuje pouze jeho první výskyt na stránce. V jeho rámci pak budou vygenerovány všechny poznámky, které se vyskytují před ním, bez ohledu na to jestli mají stejný nebo vůbec nastavený parametr group.
 2. Výjimkou je situace, kdy se na stránce vyskytne vícekrát poznámka se stejným identifikátorem name. V takovém případě bude při generování svázané knihy upřednostněna ta, která bude mít stejný parametr group jako u bude mít tagu <references>. Dbejte proto na to, aby poznámka měla vždy unikátní parametr name v rámci celé stránky (kapitoly) a seskupování poznámek do logických celků přes parametr group se pokud možno vyhněte.
 3. Poznámky pod čarou udržujte pokud možno v samostatném bloku, umístěném na konci stránky ( kapitoly ) a v textech se odkazujte u tagů <ref> přes jedinečný parametr name. Pokud už vložíte poznámku rovnou do textu, pak neuvádějte žádný parametr. Vyhnete se tak situaci, kdy byste nechtěně "přebili" již jednou vloženou poznámku jiným obsahem.

Vyvarujte se používání parametru name u poznámek vložených rovnou do obsahu. Zatím, co při generování poznámek pod čarou na stránce jsou upřednostněny poznámky umístěné v bloku <references>, při generování knihy je upřednostněna poznámka na kterou parser natrefí jako na první - tj. ta, co je umístěna v obsahu stránky

Možnosti uživatelských úprav u poznámek pod čarou

editovat

Úpravy způsobu zobrazování poznámek pod čarou mohou provádět pouze uživatelé s administrátorským přístupem. Forma zobrazování odkazů na poznámky pod čarou v textu a u poznámek samotných je totiž dána nastavením systémových hlášení, které se nachází ve jmenném prostoru MediaWiki. Přehled těchto systémových hlášení naleznete na speciální stránce Speciální:Allmessages.

Jak už bylo zmíněno u předchozích příkladů, pokud chcete změnit způsob identifikace poznámky v textu na nějaký jiný, stačí založit ve jmenném prostoru MediaWiki stránku odkazující na uživatelský seznam s odpovídajícím názvem skupiny a tu pak používat v seznamech jako hodnotu parametru group.

Takto však lze přenastavit i stávající způsob systémového zobrazení. Stačí, založit ve jmenném prostoru MediaWiki stránku, která svým názvem odpovídá příslušnému systémovému hlášení. Její obsah pak bude mít při interpretaci před sytémovým nastavením přednost. Proto do tohoto jmenného prostoru nemá krom správců přístup nikdo jiný.