Švédština/Budoucí čas

Ve švédštině existuje více možností, jak vyjádřit budoucnost. Tyto způsoby nejsou plně zaměnitelné. Jejich použití závisí na míře odhodlání a vůle, které tím hodlá mluvčí vyjádřit.

Přítomný čas

editovat

Budoucnost se ve švédštině běžně vyjadřuje pomocí přítomného času. Budoucnost ve větě vyplývá z použití příslovečného určení času, jako například i morgon (zítra), nästa år (příští rok) a podobně:

 • Jag kommer ikväll. – Přijdu dnes večer.
 • Jag åker till Stockholm po måndag. – V pondělí pojedu do Stockholmu. (Jedu tam nejspíš proto, že potřebuji nebo musím. Není to mé přání.)

Tento způsob je neutrální z hlediska vůle něco v budoucnu udělat.

Budoucí čas: ska

editovat

Je však možné tvořit i tvary budoucího času (futura). Při použití tohoto způsobu mluvčí doufá, že se děj v budoucnu uskuteční, či hodlá něco udělat.

Tvoří se pomocí ska + infinitiv.

 • Jag ska resa till Sverige nästa år. – Příští rok pojedu do Švédska. (Hodlám tam jet.)
 • Han ska återkomma senare med sin pappa. – Přijde později znovu se svým tátou.

Povšimněte si rozdílu:

 • Jag slutar röka nästa år.
 • Jag ska sluta röka nästa år.

Obě věty znamenají: Příští rok přestanu kouřit. Druhá věta (s použitím ska) vyjadřuje vyšší míru odhodlání skončit s kouřením.

Ska nevyjadřuje pouze budoucí čas, ale také znamená povinnost, např. Du ska komma i tid. – Máš/musíš přijít včas.

Starší tvar je skall. Můžeme ho najít v učebnicích, považuje se však za knižní, silně zastaralý. Mnohem běžnější je podoba ska.

Budoucí čas: kommer att

editovat

Další způsob se používá u dějů, které se uskuteční v budoucnu a jsou spíše vynuceny okolnostmi než dány vůlí vykonavatele.

Tvoří se spojením kommer att + infinitiv

 • Du kommer att älska honom. – Budeš ho milovat. (Do něj se prostě musíš zamilovat.)
 • Konserten kommer att äga rum på Södra teaterns stora scen tisdagen den 14 oktober. – Koncert se uskuteční na velké scéně Jižního divadla v úterý 14. října.
 • Jag kommer att svara på meddelandet när jag kommer tillbaka. – Odpovím na (váš) vzkaz, až se vrátím zpět.
 • Det ser ut som det kommer att regna hela nästa vecka. – Vypadá to, že celý příští týden bude pršet.
 • Du kommer att vara jättetrött imorgon om du inte går och lägger dig nu. – Budeš zítra hodně unavený, pokud si teď nepůjdeš lehnout.

Předbudoucí čas

editovat

Předbudoucí čas (futurum II, futurumperferkt) je vyjádření předčasného děje v budoucnosti, tj. děje, který se uskuteční nebo probíhá před jiným budoucím dějem.

Tvoří se pomocí ska ha + supinum. (srov. Pluskvamperfektum)

 • Jag ska göra det när jag ska ha varit säker ... – Udělám to, až si budu jist ...
 • Du ska ha varit bosatt i Sverige i fem år. – (Až) budeš pobývat ve Švédsku po dobu pěti let. (jedna z podmínek udělení občanství)

Předbudoucí čas se používá poměrně zřídka.

Externí odkazy

editovat