Posláním těchto stránek je obohatit uživatelům webu znalosti dějin českých zemí.

Znalost historie oblasti, v níž žijeme, by měla patřit k samozřejmé výbavě každého dospělého člověka (potažmo celého národa). Jedině ti, kteří jsou znalí minulosti, mohou pochopit přítomnost a vytvářet úspěšnou budoucnost. Dostatečné vzdělání v této oblasti je jedním ze základních, byť nikoli postačujících, předpokladů k tomu, aby se nemusely opakovat chyby dřívějších generací. Dobrá znalost dějepisu dává člověku lepší rozhled a poskytuje mu možnost hledat analogie a srovnání v minulosti.

Zároveň si buďme vědomi toho, že každý výklad historie je interpretací a tudíž pouze jedním z mnoha možných pohledů na věc. Žádné objektivní hledisko hodnocení minulosti neexistuje.

Středověk

editovat

Období náboženské plurality

editovat

Rakouský absolutismus

editovat

20. století

editovat

Externí odkazy

editovat