Maďarština/Nepravidelná slovesa

Madarština má jen několik nepravidelných sloves: van (být), megy (jít, chodit) a jön (přijít, přicházet).

Protože se jedná o nepřechodná slovesa (nepřibírají předmět), mají pouze neurčité (podmětné) časování.

Časování slovesa „megy” editovat

Infinitiv editovat

Osoba menni
jít, chodit
én (já) mennem
te (ty) menned
ő (on, ona, ono) mennie
mi (my) mennünk
ti (vy) mennetek
ők (oni, ony, ona) menniük

Oznamovací způsob editovat

Osoba Minulý čas Přítomný čas Budoucí čas
én (já) mentem šel jsem megyek jdu fogok menni půjdu
te (ty) mentél šel jsi mész / mégy jdeš fogsz menni půjdeš
ő (on, ona, ono) ment šel megy jde fog menni půjdeš
mi (my) mentünk šli jsme megyünk jdeme fogunk menni půjdeme
ti (vy) mentetek šli jste mentek jdete fogtok menni půjdete
ők (oni, ony, ona) mentek šli mennek jdou fognak menni půjdou

Podmiňovací způsob editovat

Osoba Přítomný čas Minulý čas
én (já) mennék šel bych mentem volna byl bych šel
te (ty) mennél šel bys mentél volna byl bys šel
ő (on, ona, ono) menne šel by ment volna byl by šel
mi (my) mennénk šli bychom mentünk volna byli bychom šli
ti (vy) mennétek šli byste mentetek volna byli byste šli
ők (oni, ony, ona) mennének šli by mentek volna byli by šli

Rozkazovací způsob editovat

Osoba Rozkazovací způsob
én (já) menjek ať jdu
te (ty) menj / menjél jdi
ő (on, ona, ono)
Ön (Vy)
menjen jděte (vykání), ať jde
mi (my) menjünk jděme, ať jdeme
ti (vy) menjetek jděte, ať jdete
ők (oni, ony, ona)
Önek (Vy)
menjenek jděte (vykání), ať jdou

Časování slovesa „jön” editovat

Infinitiv editovat

Osoba jönni
přijít, přicházet
én (já) jönnöm
te (ty) jönnöd
ő (on, ona, ono) jönnie
mi (my) jönnünk
ti (vy) jönnötök
ők (oni, ony, ona) jönniük

Oznamovací způsob editovat

Osoba Minulý čas Přítomný čas Budoucí čas
én (já) jöttem přišel, přicházel jsem jövök přicházím, přijdu fogok jönni budu přicházet
te (ty) jöttél přišel, přicházel jsi jössz přicházíš, přijdeš fogsz jönni budeš přicházet
ő (on, ona, ono) jött přišel, přicházel jön přichází, přijde fog jönni bude přicházet
mi (my) jöttünk přišli, přicházeli jsme jövünk přicházíme, přijdeme fogunk jönni budeme přicházet
ti (vy) jöttetek přišli, přicházeli jste jöttök / jösztök přicházíte, přijdete fogtok jönni budete přicházet
ők (oni, ony, ona) jöttek přišli, přicházeli jönnek přicházejí, přijdou fognak jönni budou přicházet

Podmiňovací způsob editovat

Osoba Přítomný čas Minulý čas
én (já) jönnék přišel bych jöttem volna byl bych přišel
te (ty) jönnél přišel bys jöttél volna byl bys přišel
ő (on, ona, ono) jönne přišel by jött volna byl by přišel
mi (my) jönnénk přišli bychom jöttünk volna byli bychom přišli
ti (vy) jönnétek přišli byste jöttetek volna byli byste přišli
ők (oni, ony, ona) jönnének přišli by jöttek volna byli by přišli

Rozkazovací způsob editovat

Osoba Rozkazovací způsob
én (já) jöjjek ať přijdu
te (ty) gyere / jöjj / jöjjél přijď
ő (on, ona, ono)
Ön (Vy)
jöjjen přijďte (vykání), ať přijde
mi (my) gyerünk / jöjjünk přijďme, ať přijdeme
ti (vy) gyertek / jöjjetek přijďte, ať přijdete
ők (oni, ony, ona)
Önek (Vy)
jöjjenek přijďte (vykání), ať přijdou

Tvary jöjj(él), jöjjünk a jöjjetek jsou knižní. Místo nich se běžně užívají nepravidelné tvary gyere, gyerünk a gyertek.