Obsah není úzce zaměřen pouze na středoevropský prostor. Snahou bylo poskytnout i určitý celoevropský a celosvětový kontext.

Regionální témata editovat

Anglie editovat

Francie editovat

Rusko editovat

Itálie editovat

Německo editovat

Blízký východ editovat

Dálný východ editovat

Americký kontinent editovat

Globální témata editovat

Starověk editovat

Středověk editovat

Raný novověk editovat

19. století editovat

První světová válka editovat

Meziválečná doba editovat

Druhá světová válka editovat

Studená válka editovat