Obsah není úzce zaměřen pouze na středoevropský prostor. Snahou bylo poskytnout i určitý celoevropský a celosvětový kontext.

Regionální témata

editovat

Francie

editovat

Itálie

editovat

Německo

editovat

Blízký východ

editovat

Dálný východ

editovat

Americký kontinent

editovat

Globální témata

editovat

Starověk

editovat

Středověk

editovat

Raný novověk

editovat

19. století

editovat

První světová válka

editovat

Meziválečná doba

editovat

Druhá světová válka

editovat

Studená válka

editovat